La PAH de Terrassa exigeix informació a la nova regidora d’Habitatge de l’AjuntamentÉs evident que la ciutat de Terrassa té un problema molt greu d’habitatge. Ja fa anys que el patim. Des que van començar els primers desnonaments d’hipoteca al 2008 i es va crear la PAH a la ciutat el 2010, que va ser la primera organització ciutadana que ho va denunciar públicament. Les dades sobre desnonaments del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que només es publiquen des del 2013, és a dir que falta l’onada de desnonaments hipotecaris 2008-2013 que va ser molt forta, ens parla de 3000 desnonaments en 5 anys (2013-2017, tant d’hipoteca com de lloguer).


Això equival a 2’5 desnonaments al dia a la nostra ciutat. Un drama en majúscules. I això que només inclou els desnonaments practicats d’hipoteca i de lloguer.  No sabem exactament quants desnonaments de families que no tenen cap altre alternativa que entrar a viure a un habitatge buït d’un banc o els desnonaments “silenciosos” de lloguer (abandonar l’habitatge perquè no pots pagar o perquè pugen el preu), pateix la ciutat.


Per a fer front a aquest greu problema, s’ha demostrat sobrades vegades que la ciutadania sempre per davant de la resposta municipal, la qual en la majoria dels casos, malauradament, ha arribat tard i ha estat tímida o insuficient. En són exemple dels desnonaments, campanyes reallotjaments, multes als bancs i denúncia del desús del parc buït, denúncia als jutjats, canvi de lleis etc.


Davant d’aquest problema en majúscules, ens sembla que l’Ajuntament de Terrassa va molt perdut. Especialment en els darrers dos anys. Dona la sensació que improvitzen, que no tenen cap resposta estructurada i pensada, ni a curt termini ni a mitg llarg termini. Els recursos de tot tipus que s’estan dedicant són molt limitats i utilitzats amb poca eficàcia.


La darrera reunió amb els anteriors regidors de serveis socials i d’habitatge va ser aproximadament fa un any. La interlocució amb la PAH no ha estat regular i tenim la sensació que només la usen per evitar la denúncia pública: a Terrassa hi ha una mitja de 12 desnonaments la setmana, però dona la sensació que tan sols actuen quan un cas de la PAH s’encalla, encara que sigui al darrer moment, tractant de parar-lo o convocant una reunió, per evitar la denúncia pública de la situació i de la seva inoperància, xutant la pilota cap endavant.


Tothom sap que una de les premises per resoldre un problema és reconèixer que existeix i tenir informació sobre què està passant. Això no passa a la ciutat de Terrassa. No existeix informació detallada i actualitzada sobre l’emergència habitacional o la pobresa energètica, però sobretot, no existeix (més enllà dels grans titulars) informació transparent sobre la resposta del govern municipal al problema.


Per exemple: algú sap en quants desnonaments (d’hipoteca, lloguer o ocupacions) o talls ha intervingut l’Ajuntament en els darrers anys i si els ha aturat? Sabem en quants no ha actuat? Sabem a quanta gent han afectat i si hi havia menors? Algú sap quants habitatges buïts i ha actualment a Terrass i quants són de bancs o de fons voltors? Se sap si en aquest moment s’estan imposant multes als grans propietaris per mantenir els habitatges buïts o deixar que es deteriorin? Sabem si l’Ajuntament ha aconseguit augmentar el nombre d’habitatges d’emergència de la ciutat o en tenim els mateixos que fa dos anys? Hi ha alguna previsió per augmentar l’habitatge protegit de lloguer a Terrassa? Quanta gent necessita habitatge social segons les families que entren a la mesa d’emergència i les que estan inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial? A quants els hi ha donat resposta l’Ajuntament? O per exemple: quants diners públics tenim guardats en bancs que desnonen les families terrassenques? Quant paguem anualment a companyies subministradores que en comptes de protegir es families de la pobresa energètica fan tot el que poden per tumbar la Llei 24/2015?No ho sabem. Almenys la ciutadania no ho sap. Potser l’Ajuntament sí. És el que ens proposem esbrinar a partir d’avui i en endavant.Per aquest motiu, com que la nova regidora d’Habitatge i Serveis Socials, la sra. Eva Candela, ha demanat una reunió amb la PAH de Terrassa pel proper dilluns dia 26 de febrer a les 18.30h, la nostra resposta ha estat que endavant amb la reunió, però que volem que ens respongui totes les preguntes que tenim (**adjuntem la llista detallada de preguntes).Amb l’acció d’avui, fem pública aquesta petició de reunió per part de l’Ajuntament i la nova regidora, i manifestem que hi anirem amb la condició que sen’s responguin totes les preguntes que fem i sen’s faciliti la informació necessària per conèixer a fons com l’Ajuntament està enfrontant el problema de l’habitatga a Terrassa. En base a aquesta informació, podrem avaluar l’acció del govern municipal i plantejarem les demandes i propostes que pensem que haurien d’estar implementant, a curt i llarg termini.Amb aquesta acció registrem i entrem per escrit una petició ofical d’informació, amb la que sol·licitem informació detallada de la ciutat sobre: desnonaments, pobresa energètica (deutes impagables i talls), habitatge buït, habitatge en mal estat, ocupacions, habitatge social, diners públics i responsabilitat social de l’Ajuntament. Segons la Llei de transparència l’Ajuntament diposa d’un mes per respondren’s. Esperem que, d’acord amb els principis de rendició de comptes en l’acció de les administracions i de participacio de la ciutadania, així es façi.Seguirem informant a tota la ciutat de la resposta municipal, de la reunió amb la nova regidora i del que desde la PAH Terrassa pensem que cal fer per garantir el dret a l’habitatge a Terrassa!!

** Aquí podeu accedir a la totalitat de preguntes que inclou la sol·licitud d'informació que fem a l'Ajuntament, les quals estan obligats a respondre en base a la Llei d'accés a la informació i de transparència.