El movimiento vecinal se suma a la ILP contra los desahucios y los cortes!


Nos alegra inforamros que día a día crece el apoyo de la ciudad de Terrassa a la "ILP habitatge: contra els desnonaments i la pobresa energètica".

En solo un mes desde el inicio de la recogida de firmas ya hemos recogido muchas firmas de apoyo en Terrassa. Y eso solo contando las que recoge la PAH: hay más gente recogiendo y dando apoyo a la campaña!

El movimiento vecinal ha dado apoyo des del principio a estas demandas de la población. De hecho, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Terrassa (FAVT) nos acompañó en la presentación de la ILP en la ciudad.

Hoy os compartimos que el movimiento vecinal ha dado un paso más aportando 7 puntos de recogida de firmas repartidos por los barrios!  #SíSePuede

Con esta contribución, pasamos de 7 a 14 puntos, doblando así los puntos fijos que había en Terrassa hasta el momento. La idea es que sea muy fácil para la gente firmar la ILP, y gracias al movimiento vecinal hoy esto es posible!

Estos son los puntos nuevos de recogida de firmas del movimiento vecinal, que se añaden a los ya existentes (CCOO, UGT, CGT, PAH, Casal Popular Atzur y Ateneu Candela):


-->
AV LA MAURINA AVDA. D'ÀNGEL SALLENT, 55 Dilluns de 18:30 a 20:30h
Dimarts de 18:00 a 20:00h
AV LA COGULLADA AVDA. DE JOAQUIN DE SAGRERA, 15 Dilluns a Divendres de 16:30 a 22:00h
AV POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA C. DE PARDO BAZÁN, 96 Dilluns de 19:00 a 21:00h


Dilluns de 19:00 a 20:00h Dimecres de 18:00 a 20:30h
AV TORRENT D´EN PERE PARRES C. BALMES, 69
AV CAN JOFRESA C. IGUALADA, 8 Dilluns a Dijous de 16:00 a 20:00h
Divendres de 16:00 a 19:00h
AV SANT PERE NORD RBLA. DE FRANCESC MACIÀ, 189 Dilluns de 20:00 a 21:30h
Dimecres de 17:30 a 19:00h
AV XÚQUER C. XÚQUER, 17 Dilluns a Dijous de 17:30 a 20:30h
FAVT Casal Cívic de Ca N´Aurell Plaça del Tint, 4 Dilluns a Dijous de 16:00 a 20:00h
Divendres de 10:30 a 12:30h

Con esta Iniciativa Legislativa Popular queremos conseguir que se cambie la ley en Catalunya para que no desahucien a nadie más y se garantice el derecho a la vivienda de las personas, con los suministros básicos de agua, luz y gas. Porque es de justicia y de sentido común. Porque hay vidas en juego!

Tenemos que recoger 50.000 firmas en todo Catalunya y tenemos hasta el mes de abril! #AvuiEsPot

Todavía no has firmado? Necesitamos tu apoyo!

 

Como puedo dar yo apoyo a la ILP habitatge?

Si volem que el Parlament de Catalunya discuteixi al mes d’abril la ILP hem de recollir un mínim de 50.000 signatures en 4 mesos. Estem segures  que les aconseguirem, doncs ja s'estan recollint signatures a tot  Catalunya i la resposta està essent molt positiva.

Terrassa és una gran ciutat i molt solidària per això estem segures que donarà un suport massiu a la ILP. Necessitem el màxim de signatures de la ciutadania i adhesions de les entitats per a que la ILP arribi al Parlament amb un suport inequívoc.

Què podem fer per donar suport i col·laborar en la campanya a Terrassa?

1. SIGNAR MASSIVAMENT:
 • Hi ha punts fixes de recollida a la PAH Terrassa, a la FAVT, als sindicats CCOO, UGT i CGT, al Casal Popular Atzur, i a l'Ateneu Candela.
 • Podeu consultar direccions i horaris de recollida de signatures a tot Catalunya aquí: http://ilphabitatge.cat/on-puc-signar/
 • Cada mes farem públic el planning de recollida itinerant de la PAH: al mes de gener estarem els dimecres al Mercadillo i els dissabtes a la plaça Vella.
2. ADHERIR-SE COM A ENTITAT:
3. DIFONDRE LA CAMPANYA:
 • Materials de difusió: http://ilphabitatge.cat/materials/
 • Hi haura informació a temps real per les xarxes socials: HT #AvuiEsPot #ILPhabitatge i #ILPHabitatgeTrs
 • A Terrassa hem habilitat un correu per a la campanya de la ILP al qual podeu dirigir-vos pel que calgui: ilphabitatgeterrassa@gmail.com
   

Tret de sortida a la ciutat de Terrassa de la ILP catalana que permetrà acabar amb l’emergència habitacional i la pobresa energètica

L’Observatori  de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), l’Aliança contra la  Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca  (PAH) vem iniciar el passat 18 de desembre,  la campanya de recollida de signatures per aturar l’emergència social  que es viu a Catalunya: una mitjana de 43 desnonaments al dia i més del  10% del veïnat afectat per talls de subministraments bàsics com aigua,  llum i gas.

Amb la Iniciativa Legislativa Popular de Mesures Urgents per fer front a  l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica, les  entitats impulsores volem evidenciar la  necessitat de què el govern de  la Generalitat faci ús de les  competències de què disposa en matèria  d’habitatge i protecció dels  consumidors i adopti mesures urgents en  favor de les famílies afectades per la crisi.

Amb un 19% d’atur, 726.000 persones, més del 60% de les quals en atur de llarga durada, Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons  dades recents de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 220.700  llars  tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 106.700 no  perceben  cap ingrés. Alhora, cada cop són més les persones que tot i  treballar  no disposen dels ingressos suficients per fer front a les  despeses  familiars bàsiques.

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge.   Segons dades judicials, des de que va començar la crisi al 2008   Catalunya acumula més de 50.000 desnonaments per motius econòmics (43   desnonaments al dia) encapçalant el rànquing de la pèrdua d’habitatge a   tot l’Estat. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els   habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc   habitacional, front el 18% dels països europeus del nostre entorn-,   quantitat del tot insuficient per respondre a la demanda habitacional.

Moltes de les famílies desnonades, alhora, són víctimes de la sobreexposició   al crèdit hipotecari, i hores d’ara pateixen una autèntica mort civil. El sobreendeutament,  de fet, és una de les problemàtiques més punyents de  les famílies  hipotecades, moltes de les quals estan integrades per  menors d’edat que  s’hi veuen directament afectats, com així reflexa  l’informe: “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de  las  ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de   derechos humanos”.

Igualment, resulta especialment alarmant el creixement de la pobresa energètica que hores d’ara afecta a més del 10% de la població a Catalunya.   Així, més de 320.000 famílies  no poden mantenir les seves llars a   temperatura adequada per falta de recursos econòmics o perquè ja han   patit talls de subministrament energètics (llum i gas) i d’aigua. Aquest creixement de la pobresa energètica està vinculat tant a la deficient   qualitat energètica del parc d’habitatge existent, com a la pujada   indiscriminada del rebuts d’aigua, llum i gas. Subministraments tots   ells en mans d’empreses oligopolístistiques. No és casualitat que a   l’Estat Espanyol el preu de l’energia sigui un 30% més car que la   mitjana de la UE i que els beneficis de les companyies siguin el doble   que els beneficis del sector a escala europea.

Afortunadament Catalunya disposa dels recursos legals i materials necessaris per fer front a la situació. En particular, Catalunya acumula 450.00 habitatge buits   (100.000 en mans de les entitats financeres, 80.000 habitatges nous de   nova construcció i 270.000 habitatges particulars). Per la seva banda,   les companyies elèctriques, amb una mitjana de beneficis d’uns 3.849 milions d’euros   entre 2008 i 2012, gaudeixen d’una situació econòmica privilegiada.  Del  que es tracta, doncs, és de fer servir les competències exclusives  del  Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de   consumidors per aturar   la concentració de la riquesa per part de les grans empreses de   subministraments, entitats financeres, fons voltors i grans   immobiliàries.  

La  ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la  pobresa energètica, que va ser admesa a tràmit per la mesa del Parlament el passat 13 d’octubre, posa sobre la taula 6 mesures de mínims imprescindibles per fer front al sobre-endeutament, els desnonaments i els talls de subministraments bàsics:
 1. Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per les persones sobre-endeutades,   mitjançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judicial) es   possibilita que les famílies puguin liquidar els deutes vinculats amb   l’habitatge habitual per tal de poder començar de nou.
 2. Cap desnonament per a les famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca, establint l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
 3. Cap   desnonament per a famílies que no poden fer front al pagament del   lloguer quan els propietaris siguin bancs, fons voltors o grans   immobiliàries    establint l’obligació d’aquests grans tenedors d’habitatges de concedir   un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
 4. Tots els ajuts per a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer de pisos propietat de persones físiques.   Quan el propietari de l’immoble sigui un petit propietari, en canvi,   serà  l’administració l’obligada de concedir ajudes perquè l’afectat   pugui seguir a l’habitatge o assegurar un reallotjament adequat.
 5. Creació d’un parc de lloguer social a través del lloguer forçós dels pisos buits en poder bancs i grans tenedors d’habitatge. 
 6. Impedirels  talls de llum, aigua o gas que afecten a famílies en situació de   vulnerabilitat i garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics   d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat. S’establirà   un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis   socials per tal d’aplicar els ajuts  necessaris per a evitar el tall de   subministrament. Tanmateix, la contribució per part de les empreses   subministradores en la lluita contra la pobresa energètica a través   d’acords amb l’administració que estableixin línies d’ajut o descomptes   molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en   situació de vulnerabilitat.
Tot i que ja fa dies que es recullen signatures a la ciutat, avui  dimarts 13 de gener, presentem oficialment aquesta ILP a Terrassa  conjuntament amb la FAVT (Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa) i la Taula de l'Aigua de Terrassa. 

Si volem que el Parlament de Catalunya discuteixi al mes d’abril la ILP hem de recollir un mínim de 50.000 signatures en 4 mesos. Estem segures  que les aconseguirem, doncs ja s'estan recollint signatures a tot  Catalunya i la resposta està essent molt positiva. Terrassa és una gran ciutat i molt solidària per això estem segures que donarà un suport massiu a la ILP. Necessitem el màxim de signatures de la ciutadania i adhesions de les entitats per a que la ILP arribi al Parlament amb un suport inequívoc.

Avui  volem explicar a la  ciutadania què perseguim amb la ILP, demanar  suport massiu a aquesta  iniciativa i explicar com es pot col·laborar en  la campanya. Què podem fer per donar suport i col·laborar en la campanya a Terrassa?

A. Signar massivament:
 • Hi ha punts fixes de recollida a la PAH Terrassa (dimarts de 18.30h a 20.30h, Rambla Francesc Macià 189), al local de la FAVT (de dilluns a dijous de 16 a 20h i divendres de 10 a 14h, Plaça del Tint 4), al locals dels sindicats CCOO i UGT (de 9 a 13h i de 16 a 19.30h, excepte divendres només al matí, C/ La Unió 23) i CGT (dilluns i dijous de 18 a 20h i dimecres 10 a 12h, C/ Ramón Llul 130-136), al Casal Popular Atzur (divendres i dissabtes de 19h 22h, C/ Arquímedes 89) i a l'Ateneu Candela (de dimarts a divendres de 10 a 13h, de dilluns a divendres de 18h a 20h, dissabtes de 20 a 22h, C/ Montserrat 136), als locals de les Associacions de Veïns (en breu es publicaràn els punts de recollida).
 • Cada mes farem públic el planning de recollida itinerant de la PAH: al gener estarem els dimecres al Mercadillo i els dissabtes a la plaça Vella.
 • Si alguna entitat o persona necessita plecs o desitja teniur un punt fixe de recollida pot fer un mail a: ilphabitatgeterrassa@gmail.com
B. Adherir-se com a entitat:
C. Col·laborar en la difusió de la campanya:
 • Hi haura informació a temps real per les xarxes socials: HT #AvuiEsPot #ILPhabitatge i #ILPHabitatgeTrs
 • A Terrassa hem habilitat un correu per a la campanya de la ILP al qual podeu dirigir-vos pel que calgui: ilphabitatgeterrassa@gmail.com
Al  2013 el Partit Popular va bloquejar al Congrés dels  Diputats la ILP  estatal (per a la dació en pagament, stop desnonaments, i  lloguer  social) i va acabar aprobant unes modificacions legals que  s'han  demostrat inútils per aturar el problema (els desnonaments no  paren de  créixer). Ara, desde les PAHs de Catalunya, l'Observatori DESC i l'APE posem el focus en el Govern de la Generalitat de Catalunya, ja que disposa dels recursos legals i materials necessaris per fer front a la situació. La ILP que ara presentem al Parlament de Catalunya, recull les mateixes demandes que la estatal, afegint-hi mesures contra els talls de subministres bàsics (pobresa energètica). Fent servir les competències exclusives del  Govern de la Generalitat en  matèria d’habitatge i protecció de  consumidors es pot aprovar i  aplicar el que demanàvem al Congrés dels Diputats al 2013 i que el PP, segrestat pels bancs, va bloquejar. 

Si  aquesta ILP s'aprova a Catalunya, aturarem els desnonaments i la pobresa energètica, obrirem la porta de l'esperança de nou a la població i possibilitarem que es presenti a totes les  Comunitats Autònomes, forçant al  Govern de l'Estat a prendre mesures d'urgència. 

Tenim una oportunitat d'or que no podem desaprofitar! Juntes Podem! #AvuiEsPot #ILPhabitatge