Acció coordinada als Jutjats de tot Catalunya perque s'aturin els desnonaments

La PAH demana als Jutges de Catalunya que apliquin la ILP i presenten massivament documents juridics per frenar els desnonaments en base a la nova llei


Desprès de 6 anys impahrables de lluita, el passat 23 de juliol vam aconseguir una fita històrica, l'aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya de la ILP impulsada per la PAH, l'Observatori DESC i l'APE. Des d'aquell moment la ILP passa a ser la llei 24/2015  de mesures urgents per a afrontar  l’emergència en l’àmbit de  l’habitatge i la pobresa energètica". Aquesta es una llei feta des de abaix i que posa sobre la taula mecanismes per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de  subministraments, per aconseguir mobilitzar l'habitatge buit activant la seva funció social, i per acabar amb els deutes de per vida.

Sabem que el fet d’aprovar una llei no canvia la realitat  immediatament, sinó que cal forçar-ne l’aplicació. Inclús hi ha lleis  que no s’apliquen perquè hi ha grups molt poderosos que mouen cel i terra perquè es guardin al calaix. Per això des d'inicis de  setembre hem engegat una campanya de contactes i de pressió perquè es  faci complir la ILP.

Dins d'aquesta campanya, el primer pas ha estat generar documents útils per aturar els desnonaments als jutjats de tot Catalunya. Documents que han de conèixer i que animem a fer servir, així com la llei, no només tota la ciutadania de Catalunya, si no els advocats, els professionals dels serveis socials i del tercer sector. 

Un actor clau per l'aplicació de la llei 24/2015 son els jutges, i es per això que avui s'ha fet una acció coordinada de totes les PAHs als jutjats de tot Catalunya, on:
  • S'han presentat escrits de paralització dels desnonaments que cada PAH els quals esperem que s'aturin de forma immediata.
  • S'han entregat cartes (enllaç carta) als jutges degans per demanar-los que apliquin la nova llei als seus jutjats i que aturin els desnonaments de famílies vulnerables.

Estem convençudes que tindrem una bona rebuda per part dels jutges, que en repetides ocasions han mostrat la seva sensibilitat  amb la defensa dels consumidors, la tutela judicial efectiva i els drets essencials de les persones; alhora que demanat eines per poder aturar el drama dels desnonaments. Avui els hi volem fer arribar de primera ma aquestes eines.

Aprofitem per recordar que tant la Generalitat com els Ajuntaments tenen una responsabilitat molt important perquè aquesta llei sigui realment útil per a protegir el dret a l'habitatge, per protegir a les persones. Caldrà informació/formació, però sobretot diligencia en aplicar-la.

El desplegament de la llei ha de ser immediat, i especialment, les mesures de xoc per aturar els desnonaments i els  talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia. I si en algun cas la llei s’incompleix, ho denunciarem de forma contundent.

Dins d'aquesta campanya per a que s'apliqui la llei 24/2015 hem començat ja donar passos en les següents direccions:
  • Pel que fa a la informació, estem treballant amb la Secretaria d'Habitatge per elaborar una guia conjunta d'aplicació de la ILP pels Ajuntaments.
  • Pel que fa al rol de la Generalitat i dels Ajuntaments per evitar els desnonaments, es imprescindible que de forma urgent, aquests comencin a controlar que les ofertes de lloguer socials responguin a la llei i en cas contrari sancionar; i que hi hagi els recursos econòmics i habitacionals que demana la llei.
  • Estem iniciant contactes amb el mon de la judicatura i dels professionals dels serveis socials, així com amb el tercer sector, per col·laborar en la defensa de l'aplicació d'aquesta nova llei.
Som conscients de que per aconseguir el total desplegament de la llei, la societat civil haurem d'estar vigilants i pressionant, i com ja ho vam avançar quan es va aprovar: no desistirem fins que s'apliqui amb absoluta normalitat.

Si sense tenir una llei que ens emparés no hem permès la vulneració dels  nostres drets, ara farem arribar arreu aquesta llei que ens protegeix i exigirem la seva aplicació en tot moment!

No pararem fins a recuperar el dret a l'habitatge digne que ens han robat!

No hay comentarios: